Szendi Autósiskola Vállalkozási Feltételei
(24/2005.21. GKM rendelet) 2. sz. melléklete alapján
 

Képzőszerv neve: Szendisutósiskola
Cég formája: Egyéni vállalkozás
Címe: 3868 Encs- Abaújdevecser, Rózsadomb út 5.
Ügyfélfogadás: a fenti címen
8:00-16:00-ig telefonon vagy e-mailben
06-46/386-801, 06-30/252-3676
16:00-20:00-ig személyesen (hétfőtől-szombatig)


Nyilvántartási szám: 4061551
Felnőttképézést folytató Intézmény:
Ny.sz.05 00 4905
Képzési engedély száma: 3-1728-2/99

Iskolavezető neve: Szendi János (janosszendi@gmail.com )
Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tag
E-mail: szendiautosiskola@axelero.hu  iskvezeto@szendiautosiskola.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Üdvözlöm Önt abból az alkalomból, hogy a Szendi Autósiskola B kategóriás tanfolyamára jelentkezett.

Iskolám igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal. A tanfolyamra jelentkezés alkalmával az alábbi fontos tudnivalókról tájékoztatom Önt.
1.) Jelentkezését abban az esetben tudom elfogadni, ha a JELENTKEZÉSI LAPJÁT hiánytalanul kitöltötte, a tanfolyam díját vagy díjelőlegét befizette.
2.) JELENTKEZÉSI lapját abban az esetben érdemes kitölteni, ha megfelel az alábbi TANFOLYAMI és VIZSGA feltételeknek.

Életkor:
B nemzetközi kategória
elméleti tanfolyam: 16 1/2 év
Elméleti vizsga: 16 3/4 év
Gyakorlati vizsga: 17 életév


• Ha Önt korábban után képzésre kötelezték úgy igazolni kell azt, hogy eleget tett kötelezettségének.

2.) A jelentkezés alkalmával az alábbi dokumentációkat kell átadni iskolánknak:
- Jelentkezési lap
- Orvosi igazolás 2 pl. (I. csoport)
- Nemzetközi kategóriában (B min. 8 általános iskolát igazoló bizonyítvány másolata) az eredeti bizonyítvány bemutatására a sikeres elméleti vizsgát követően kerül sor a KAV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzézi Osztály: 3527 Miskolc; József A. út 20. Tel.: 46/500-023
- Mentesítésre vonatkozó dokumentáció.
- Egyéb
3.) Tájékoztatjuk az elméleti tanfolyam várható kezdetéről, ill. várható befejezés időpontjáról. Tájékoztatjuk továbbá a gyakorlati képzés helyszínéről, kezdés és befejezés időpontjáról.
4.) A tanfolyamon az alábbi tantárgyak oktatására kerül sor:
- közlekedési ismeretek 20 óra
- vezetéselmélet 6 óra
- szerk. üzemeltetési ism. 2 óra
- elsősegélynyújtás 16 óra
- alapoktatás 9 óra
- városi vezetés 14 óra
- országúti vezetés 4 óra
- éjszakai vezetés 2 óra

Figyelem: A vizsgákhoz szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámban részt vesz a foglalkozásokon.

Elméleti órák időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama 50 perc. A gyakorlati vezetésre sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor.

A hallgatónak a tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie, ellenkező esetben a rendelet új tanfolyam elvégzésére kötelezi.
A gyakorlati vizsgáját a sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell letenni. A határidő letelte után újabb tanfolyamot és vizsgákat kell tennie.

A vizsgán való részvétel feltétele érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély, a vezetési kartonon igazoltan meglévő 580 km/óra levezetése. Hiányzás esetén az elméleti tanórákat pótolni kell, annak költségét az iskola pénztárába be kell fizetni.

Elsősegély nyújtási tanfolyamon való részvételt és vizsgakötelezettséget 20/92(VII.21) KHVM rendelet 9 paragrafus 1. a. pontja valamint 31/92(XII.19) Népjóléti Miniszter rendelete írja elő. 1993. január 1.-től a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei végzik a vizsgáztatást és adják ki az arról szóló igazolást.

NKH 24/2005.21.GKM rendelet megtekint >>>

Sikeres KRESZ és forgalmi vizsgával zárul a tanfolyam ezt követően 3 munkanap eltelte után vizsgaigazolást vehet át a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető és Vizsgáztatási Osztályán. Ne feledje magával vinni a Vörös Keresztben kapott igazolványát valamint az eredeti 8 általános iskolai bizonyítványát.

Iskolánknál 2 db Suzuki SX4-as tanuló kocsi áll rendelkezésre.

A hallgatónak joga van a képző szerv vállalkozási feltételeiben foglaltak részletes megismerésére, a képző szervnek joga van az írásban foglalt felnőtt képzési szerződésben szereplő feltételek érvényesítésére.

A képző szerv kötelessége a vállalkozási feltételekben foglaltaknak maradéktalan betartása. A tanuló áthelyezés esetében a bizonylati albumban leírtak szerint köteles az iskola eljárni.

Elméleti oktatás címei: 3860 Encs, Rózsadomb út 5.
Gyakorlati képzés: Járműkezelési és Rutin feladatok
3860 Encs, Vasútállomás Rutinpálya
Forg. Feladatok Miskolc városában. (váltás helye: Miskolc, József A. út 20.)

Remélem sikerült Önt a legfontosabb tudnivalókról és teendőkről megfelelően tájékoztatni. Ha további információra van szüksége a tanfolyammegnyitón kérem közölje az iskolavezetővel.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásból a tanfolyamot befejezés előtt abbahagyja úgy a befejezett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszaigényelheti. Ez esetben a visszatérítendő összegből kezelési költséget vonunk le, melynek mértéke 1000Ft. Elméleti tanfolyamra vonatkozó díj visszaigénylését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha egyetlen foglalkozáson sem vett részt.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy közvetlen szakmai felügyeleti szervünk:
BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Járművezető, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Cím: Miskolc, József A. út 20.
Levelezési cím: 3501 Miskolc. Pf: 369.
Telefon: 46/500-023 Fax: 46/508-221


Eredményes tanulást és sikeres vizsgát kívánok Önnek!Üdvözlettel: Szendi János (iskolavezető)

Tanulmányi szerződés megtekint >>>

 


 

 
 
AKCIÓ
***
 
 
Menü
SZLOBILACI-Studio